ASME Digital collection

Přímý přístup: http://asmedigitalcollection.asme.org/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: American Society of Mechanical Engineers
Charakteristika: Databáze elektronických textů z časopisů společnosti The American Society of Mechanical Engineers
Zdrojové dokumenty: V databázi je dostupných 30 časopisů s retrospektivou až do r. 2000. 25 z nich je indexováno v databázi Web of Science a má impakt faktor.
Přístup: Hrazeno ze zdrojů VUT v Brně.