ASME – books

Přímý přístup: https://asmedigitalcollection.asme.org/ebooks
Autentizovaný přístup: EZproxy
Producent: American Society of Mechanical Engineers
Charakteristika: Databáze elektronických knih společnosti The American Society of Mechanical Engineers.
Zdrojové dokumenty: V databázi je dostupných více jak 200 titulů elektronických knih, které byly zakoupeny pro trvalý přístup. Knihy jsou zaměřené na strojní inženýrství a příbuzné obory.
Seznam dostupných knih
Přístup: Nákup elektronických knih byl v roce 2020 financován z projektu ERDF II.