ASM DIGITAL LIBRARY

Přímý přístup:

https://dl.asminternational.org/handbooks

   
Producent: ASM International
Charakteristika: Plnotextový přístup k elektronickým příručkám (ASM Handbooks) z oboru materiálového inženýrství.
Zdrojové dokumenty: Příručky ASM mohou posloužit jako komplexní zdroj nejen pro materiálové inženýrství. Jejich obsah je zaměřen na informace o struktuře a vlastnostech materiálů a zkoušení materiálů destruktivními i nedestruktivními metodami, a to jak u materiálů kovových, tak nekovových. Dostupné tituly jsou také indexované a dohledatelné prostřednictvím vyhledávače Primo.
Návody: ASM Handbooks Online
Další informace: Podle licenční smlouvy je zakázáno využívat databázi ASM Digital Library jinak, než jen pro vlastní studium a výzkum. Hromadné stahování dat zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji.
Přístup:

Předplatné do databáze pro rok 2024 byl hrazen z prostředků FSI.

Seznam přeplacených titulů