ACM Digital Library

Přímý přístup: http://www.acm.org/dl/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Association for Computing Machinery
Charakteristika: ACM Digital Library je informační zdroj pro technické obory zahrnující oblast informačních technologií a počítačové vědy.
Zdrojové dokumenty: ACM Digital Library představuje rozsáhlou webovou knihovnu plných textů dokumentů vydávaných Association for Computing Machinery (Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters a další) od poloviny 20. století i příbuznými organizacemi oboru cca od 80. let minulého století.
Obsahuje:
  • plné texty více než 30 časopisů ACM z oblasti computer science od roku 1950
  • plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných ACM od roku 1985 (tisíce sborníků z více než 130 konferencí)
  • zpravodaje ACM (transactions, newsletters, SIGs)
  • seznam všech dostupných publikací je dostupný na této stránce
Návody: User guide
The New ACM Digital Library: User and Administrator Training
ACM Learning Center
Přístup: Od roku 2020 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.
Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.