Science Direct

Přímý přístup: http://www.sciencedirect.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Elsevier Science
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: technika, vědy o zemi, medicína, sociální vědy
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy
Návod na vyhledávání: http://help.sciencedirect.com/
Přístupnost: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.