Emerald

Přímý přístup: http://www.emeraldinsight.com
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Emerald Group Publishing
Typ databáze: plnotextová
Obory: ekonomie, management, informační věda, technika
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy
Návod na vyhledávání: http://www.emeraldinsight.com/page/help
Přístupnost: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.