JSTOR (Arts & Science III)

Přímý přístup:https://www.jstor.org
Autentizovaný přístup:EZproxy
Producent:JSTOR
Charakteristika:Plnotextová databáze zaměřená na humanitní vědy
Zdrojové dokumenty:Kolekce Arts & Sciences III se zaměřuje na jazyk, umění a najdete zde i tituly z kolekce Music Collection. Celkem obsahuje více než 150 titulů. JSTOR zpřístupňuje jednotlivé tituly od prvního čísla až po pohyblivou hranici – obvykle 3-5 let od současnosti.
Návody:Informace o kolekci Arts & Sciences III:
https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-iii/
Přístup:Zpřístupněno do 31.12.2022.
Hrazeno z prostředků VUT.