EBSCO – Central & Eastern European Academic Source

 

Přímý přístup: http://search.ebscohost.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Charakteristika: CEEAS je multioborová databáze fulltextů odborných časopisů.
Zdrojové dokumenty: Databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty více jak 500 odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích.
Obsahuje:
  • ekonomie a obchod
  • lékařské vědy
  • politické vědy
  • knihovnické a informační vědy
  • sociologie
  • historie
Návody: Práce s databází EBSCO

Jak získat článek nedostupný v plném textu

Návody pro práci s databází v češtině(různé formáty)

Návody pro práci s databází v angličtině

Přístup: Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.