Půjčování a vracení knih

Od 20. dubna 2020 si mohou studenti končících ročníků a od 27. dubna 2020 všichni studenti půjčovat a vracet knihy v KIC.

Výpůjčky budou připraveny na základě požadavku pro KIC FAST přes následující webový formulář.

Vyzvednout si je můžete ve dnech: pondělí, středa, čtvrtek od 9:00 do 12:00 v místnosti A 111 (vlevo za vstupem do hlavní budovy A).

Pro první pololetí t.r. budou studentům prominuty případné poplatky za opožděné vrácení výpůjček.

Všechny knihovny na VUT sdružuje souhrnný formulář s jednotlivými fakultními knihovnami. Podrobnější informace je možno sledovat na Portálu knihoven VUT a na stránkách KIC FAST. Další informace vydané VUT na webu Doporučení rektora VUT.

Komentáře jsou uzavřeny