Art & Architecture Archive

Přímý  přístup:https://www.proquest.com/artarchitecture/
Autentizovaný přístup:
Producent:Proquest
Charakteristika:Kolekce významných uměleckých a architektonických časopisů 19.-20. století v anglickém jazyce.
Zdrojové dokumenty:Databáze tematicky pokrývá oblasti výtvarného umění, architektury, designu, průmyslového designu, grafického designu, fotografie aj.
Texty jsou dostupné v PDF.
Návody:
Přístup:Hrazeno ze zdrojů FA VUT v Brně.