Zaměstnanci

Vedoucí KIC
PhDr. Marie Davidová
telefon: 541 147 170
e-mail: davidova.m(at)fce.vutbr.cz
Sekretariát, ekonomické agendy
Jitka Holčáková
telefon: 541 147 172
e-mail: holcakova.j(at)fce.vutbr.cz
Služby a informační činnost ve studovnách
Bc. Šárka Horníčková, DiS.
telefon: 541 147 171
e-mail: hornickova.s(at)fce.vutbr.cz
Mgr. Eva Škamradová
telefon: 541 147 175, 541 147 158
e-mail: skamradova.e(at)fce.vutbr.cz
(časopisy, VŠKP)
Michal Peloušek
telefon: 541 147 171
e-mail: pelousek.m(at)fce.vutbr.cz
Karel Šopek, Dis.
telefon: 541 147 175
e-mail: sopek.k(at)fce.vutbr.cz
(Meziknihovní výpůjční služby)
Akvizice a zpracování knižního fondu
Marie Čiháková
telefon: 541 147 173
e-mail: cihakova.m(at)fce.vutbr.cz
Jana Jenišová
telefon: 541 147 173
e-mail: jenisova.j(at)fce.vutbr.cz

Správa informačních technologií
Mgr. Pavel Eisinger
telefon: 541 147 174
e-mail: eisinger.p(at)fce.vutbr.cz
Ing. Dalibor Hanžl
telefon: 541 147 174
e-mail: hanzl.d(at)fce.vutbr.cz