VŠKP

Směrnice děkana + přílohy
Směrnice rektora
  • SMĚRNICE Č. 38/2017 – ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
Šablony pro odevzdávání kvalifikačních prací (předávací protokoly)