Wiley Online Library

Přímý přístup: http://onlinelibrary.wiley.com
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Wiley-Blackwell
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: přírodní vědy, technika
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy
Návod na vyhledávání: http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-397512.html
Přístupnost: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.