Web of Knowledge + Web of Science + Journal Citation Reports

Přímý přístup: http://www.webofknowledge.com
Journal Citation Reports
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Thomson Reuters
Typ databáze: multioborová bibliografická a citační. Je zaměřena na získávání zdrojových dat pro bibliometrii (měření a kvantitativní analýza dokumentů v rámci vědeckých poznatků a komunikace)
Obory: přírodní vědy, technika, společenské a humanitní vědy, vědy o zdraví
Zdrojové dokumenty: časopisy (převážně angloamerické produkce, cca 7 500 titulů), sborníky
z konferencí
Obsahuje databáze:
 • Web of Science (WoS) sleduje citovanost autorů vědeckých článků a Hiršův index. Umožňuje vyhledávání bibliografických údajů podle autora, tématu, roku, časopisu, ale také podle citovanosti (články zadaného autora, které byly citovány, kolikrát, kde a kým). Prohledává více než 12 000 předních světových vědeckých a odborných časopisů a 120 000 konferenčních sborníků z oblasti přírodních, technických a společenských věd. Obsahuje Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S).
  Více na:
  http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/wok5_wos_qrc_cz.pdf
 • Journal Citation Reports (JCR) vyhodnocuje nejvýznamnější vědecké časopisy podle počtu citací a článků z oblasti sociálních a technických věd.
  Poskytuje výsledky analýz citovanosti časopiseckých článků a umožňuje zjistit:

  Více na:http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/jcr_qrc_cz.pdf
  Přístup přes WoK „Additional Resources“ nebo přímo: JCR

Přístupnost: přímá dotace MŠMT (řešitel AV ČR), spolufinancováno VUT v Brně, do 31. 12. 2015.