Vzdělávání uživatelů

  • Informační výchova uživatelů KIC je uskutečňována v přednáškách „Využívání informačních zdrojů“.
  • Uživatelé jsou seznamováni s přístupy k elektronickým informačním zdrojům a se službami KIC, které mohou využívat.
  • Přednášky jsou povinné pro studenty prvních ročníků FAST, absolvují je vždy v prvním semestru, účast je potvrzována do elektronického indexu. Dále jsou přednášky pořádány podle potřeb ostatních uživatelů KIC, zejména pro studenty vyšších ročníků, studenty doktorského studia a pro pedagogické a vědecké pracovníky.
  • Rozsah přednášky: 1 hodina teoretická část, 1 hodina praktické ukázky vyhledávání informačních zdrojů.


Obsah přednášky „Využívání informačních zdrojů“ (nutná autorizace).

E-learningový „Kurz informačního vzdělávání na FAST“ (nutná autorizace).