Výpůjční služby

Absenční výpůjčky
  • knihy možno půjčit mimo prostory knihovny
  • výpůjční doba 30 dnů
  • limit absenčních výpůjček 10 titulů
  • možnost prodloužení maximálně 2x
  • poplatky z prodlení 2 Kč za 1 den a knihu
  • upozornění e-mailem v případě blížícího se konce výpůjční doby
Registrace absenčních výpůjček
  • na samoobslužném zařízení Selfcheck, umístěném před výstupem z KIC
  • prostřednictvím služby

Výpůjčky – knihy a skripta
Výpůjčky – časopisy
Výpůjčky – VŠKP
Výpůjčky – normy

Selfcheck™ – Systém pro samoobslužné půjčování a vracení absenčních knih

Návod k obsluze samoobslužného systému Selfcheck™

Prezenční výpůjčky
  • Knihy, určené k prezenčnímu studiu, časopisy, denní tisk a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) možno půjčit pouze do studoven.