VŠKP

Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) zahrnují práce:

  • bakalářské – jsou uloženy v KIC od roku 2007
  • diplomové – jsou uloženy v KIC od roku 2003
  • disertační – jsou uloženy v KIC od roku 1998

Tyto práce zveřejňuje KIC formou prezenčních výpůjček na vyžádání u pracovníků služby. Ze zveřejněných prací je možno pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny (podle §47b Zákona 552 ze dne 20. prosince 2005).

Bakalářské a Diplomové práce do roku 2010 budou připraveny k prezenční výpůjčce do druhého dne.

Starší diplomové a disertační práce jsou uloženy na příslušných ústavech FAST nebo v Archivu VUT.

Vyhledávání VŠKP:

Databáze VUT – obsahuje práce všech fakult VUT, záznamy prací FAST 2006 – 2011 bez plných textů, od roku 2012 včetně plných textů


Seznamy prací FAST

– obsahují přehled všech prací v KIC, podle typu práce a roků

Bakalářské práce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Diplomové práce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018
Disertační práce 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Habilitační práce 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Vazba Diplomových prací v blízkosti fakulty: