Ulrichsweb

Přímý přístup: http://www.ulrichsweb.com
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
Typ databáze: multioborová bibliografická, nástroj pro analýzu a hodnocení časopiseckého fondu (elektronických i tištěných titulů)
Zdrojové dokumenty: časopisy
Obsahuje
  • přehled o vydaných a vydávaných titulech časopisů, možnost vyhledávání dle oborů
  • údaje o vydavateli, ISSN, ceně, dostupné verzi, možnosti objednání, dřívějších názvech
  • údaje v jakých databázích je titul indexován, zda se jedná o recenzovaný a impaktovaný časopis
Přístupnost: do 31. 12. 2015