Taylor & Francis – Science & Technology Library

Přímý přístup: http://www.tandfonline.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Taylor & Francis
Typ databáze: plnotextová
Obory: věda a technika
Zdrojové dokumenty: časopisy
Návod na vyhledávání:
Přístupnost: hrazeno ze zdrojů VUT v Brně; do 31. 12. 2016