SpringerLink

Přímý přístup: http://www.springerlink.com
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Springer
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: přírodní vědy, technika, ekonomie, právo, výpočetní technika
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy
Obsahuje databáze
  • Lecture Notes in Computer Science – velká kolekce on-line knih vydavatelství Springer (nyní součást společnosti BertelsmannSpringer)
  • Lecture Notes in Mathematics – velká kolekce on-line matematických knih vydavatelství Springer od roku 2007
  • Springer eBook Collection in Computer Science – přístupná kolekce e-books za období 2005, 2006 a 2007
  • Kluwer – kolekce časopisů, knih a referenčních prací vydavatele
Návod na vyhledávání: https://link.springer.com/searchhelp
Přístupnost: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.