SCOPUS

Přímý přístup: http://www.scopus.com
Autentizovaný vstup: Ez proxy
Producent: Elsevier Science
Typ databáze: multioborová bibliografická a citační
Byla doporučena Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako zdroj pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice. Lze v ní vyhledávat také indikátor „Hirschův index“ .
Obory: přírodní vědy, technika, společenské a humanitní vědy, vědy o zdraví
Zdrojové dokumenty: recenzované časopisy (cca 18 000 titulů od 5 000 vydavatelů, volně dostupné časopisy (1 200 titulů), patenty, sborníky z konferencí, obchodní publikace, knižní edice. Současně prohledává databázi Scopus a další webové zdroje (Open Acces).
Obsahuje databáze:
  • Přírodní vědy (Life Science): zemědělství, biologie, biochemie, genetika, imunologie, mikrobiologie, farmakologie, toxikologie aj.
  • Vědy o zdraví (Health Sciences): medicína, zvěrolékařství, stomatologie, aj.
  • Vědy o neživé přírodě (Physical Sciences): matematika, fyzika, astronomie, chemie, chemické inženýrství, počítačové vědy, geografie, energetika, inženýrství, materiály, environmentální vědy
  • Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities): obchod, finance, psychologie, sociální vědy
Návod na vyhledávání: http://help.scopus.com
Přístupnost: částečně hrazen z programu MŠMT Informace – Základ výzkumu (LR1301), do roku 2017.