SciFinder

Přímý přístup: http://scifinder.cas.org/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Chemical Abstracts Service – CAS
Typ databáze: bibliografická
Obory: chemie
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy, patenty
Obsahuje databáze:
  • CAplus
  • CAS REGISTRY
  • CASREACT – báze chemických reakcí
  • CHEMCATS – souhrnný katalog komerčně dostupných chemikálií
  • CHEMLIST- souhrn všech známých legislativních předpisů týkajících se chemických látek
Návod na vyhledávání http://www.cas.org/support/scifi/htguides.html
Přístupnost: financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231, do 31. 12. 2012. Přístup je pro období 2013–2017.