Safari Books Online

Přímý přístup: http://proquestcombo.safaribooksonline.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
V síti VUT je přístup omezen na čtyři současně pracující uživatele.

Plnotextově přístupné tituly knih je možno v rámci kolekce obměňovat. Požadavky na zpřístupnění dalších titulů zasílejte na: library@fce.vutbr.cz

Producent: O’Reilly & Associates, Pearson Technology Group
Typ databáze: plnotextová
Obory: výpočetní technika, informační technologie
Zdrojové dokumenty: knihy
Návod na vyhledávání: http://help.safaribooksonline.com/view?id=1075
Přístupnost: Hrazeno ze zdrojů VUT v Brně do 31. 12. 2018