ProQuest Central

Přímý přístup: http://search.proquest.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: ProQuest LLC
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: ekonomie, počítačová věda, společenské vědy, právo, statistika, průmysl
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy, disertace
Návod na vyhledávání: http://search.proquest.com/help/webframe.html?Basic_Search.html
Přístupnost: Přístup je pro období 2013–2017 spolufinancován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0232.