ProQuest Central

Přímý přístup: http://search.proquest.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: ProQuest LLC
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: ekonomie, počítačová věda, společenské vědy, právo, statistika, průmysl
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy, disertace
Návod na vyhledávání: https://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Help_Overview.html
Přístupnost: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.