Pokyny pro zakoupení literatury

Pokyny pro ústavy

Ústavy jsou povinny se při objednávání a nákupu dokumentů řídit Směrnicí rektora č. 35/2017 – Nákup literatury na VUT.
Informace KIC k nákupu literatury.

Požadavek na objednání literatury.

    Žadatel odešle požadavek na formuláři ke schválení vedoucímu ústavu. Vedoucí ústavu potvrdí požadavek odesláním formuláře do KIC na adresu objednavkaknih(at)fce.vutbr.cz.

Pokyny pro studenty

Postrádáte-li ve fondu KIC knihy nebo skripta ke studiu, napište nám svoje návrhy. Návrhy na doplnění knihovního fondu s uvedením bibliografické citace dokumentu zasílejte v e-mailu na adresu: objednavkaknih(at)fce.vutbr.cz. Požadavky studentů budou akceptovány jen v případě potřebnosti a dostupnosti dokumentu.