Podpora vědy a výzkumu

Pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice byly Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučeny níže uvedené zdroje.

Pro hodnocení konferencí se uznávají

Pro hodnocení časopisů se uznávají

  • impaktované časopisy registrované v databázi Web of Knowledge Journal Citation Report
  • Seznamy impaktovaných časopisů z JCR podle oborů JCR: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Seznamy impaktovaných časopisů z JCR podle oborů FAST: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
    (Od roku 2013 Seznamy impaktovaných časopisů z JCR podle oborů FAST již nejsou aktualizovány. Informace naleznete přímo v JCR.)

Predátorské časopisy

Vysvětlení pojmů