Počítačové studovny

Výpočetní technika v knihovně je určena pro studijní účely. Po přihlášení do počítačů uživatelským jménem a heslem získají studenti a zaměstnanci Fakulty stavební přístup k prostředkům školní počítačové sítě. Externí čtenáři můžou požádat obsluhu u pultu o vydání jednorázového jména a hesla pro potřeby přihlášení.

Seznam hardwarového vybavení

 • 85 počítačů připojených na internet
 • 2x barevná tiskárna A4/A3 – OKI C830, C822
 • 2x barevná multifunkční tiskárna A4/A3 (tisk, kopírování, skenování) – Xerox WorkCentre 7120
 • 1x barevná velkoformátová tiskárna A0 – HP DesignJet T795
 • 4x stolní skener A3 – Epson GT-20000
 • 1x knižní skener A3++ – i2S DigiBook e-Scan

Seznam softwarového vybavení

 • Altap Salamander
 • 7-zip
 • Skype
 • Adobe Reader
 • MS Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • IrfanView
 • BIMx Desktop Viewer
 • Gimp2
 • Zoner Photo Studio 18
 • Windows Media Player
 • VLC Media Player
 • Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • ESET Endpoint Antivirus
 • Autocad 2018
 • Archicad 21
 • Autodesk Design Review 2018
 • Autodesk Civil 3D 2018
 • Autodesk Revit 2018
 • Allplan 2018
 • SCIA Engineer
 • SIPS EN 64-bit
 • Groma

Možnost zapůjčení (služba je poskytována presenčně)

 • LG USB DVD-RW mechaniky pro vypalování studijních materiálů a k přehrávání CD a DVD nosičů
 • sluchátek KOSS Porta Pro

Bezdrátová síť Eduroam

Prostory knihovny jsou kompletně pokryty signálem bezdrátové sítě Eduroam. Konfigurace připojení je možná podle obrazových návodů uvedených níže

připojení k bezdrátové síti Eduroam – Windows 7/Vista
připojení k bezdrátové síti Eduroam – Windows XP

nebo podle dalších návodů přímo ze stránek sítě Eduroam Konfigurace zařízení pro Eduroam.

Pro automatické nastavení bezdrátové sítě stačí stáhnout archiv, spustit dávkový soubor podle verze operačního systému a zadat přihlašovací údaje.

Pravidla provozu počítačové sítě VUT v Brně

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Směrnici rektora č. 3/1999 , týkající se pravidel provozu počítačové sítě VUT v Brně a řídit se Článkem 22 Knihovnického řádu Knihovnického informačního centra FAST VUT v Brně – Pokyny pro využívání prostředků výpočetní techniky.

 • Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným než určeným účelům a službám poskytovaným v KIC. Způsob práce uživatele je vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
 • Uživatel smí při práci na počítači používat pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a instalovaných aplikací a programů v KIC.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly ovlivnit provoz počítače nebo počítačové sítě. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.
 • Provoz sítě KIC může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 • Získané informace a data z informačních zdrojů dostupných v KIC (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat jakýmkoliv způsobem.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat podle Autorského zákona č. 121/2000Sb. Případné zneužití dat a informací může být trestné podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb.
 • Databáze na kompaktních discích a diskety, které jsou součástí publikací, jsou zpřístupňovány uživateli na základě požádání služby v KIC .
 • Kompaktní disky určené k používání v KIC jsou půjčovány mimo prostory KIC pouze učitelům FAST k demonstracím do výuky, a to jen na základě dohody s vedoucím KIC a pouze na dobu nezbytně nutnou.