18.9.2013
Publikoval: eis
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Půjčování BP a DP do roku 2010

Půjčování BP a DP do roku 2010

Bakalářské a Diplomové práce do roku 2010 budou připraveny k prezenční výpůjčce
do druhého dne.

26.2.2013
Publikoval: eis
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna přihlašování do knihovního katalogu

Změna přihlašování do knihovního katalogu

Od pátku 1. března 2013 dojde ke změně přihlašování interních uživatelů (studentů a zaměstnanců) do knihovního katalogu přes portál VUT.

Přihlašování bude probíhat zadáním VUT loginu a VUT hesla.

login = VUT login nebo perid (osobní číslo)
heslo = VUT heslo (nikoli VUT pin)

Pro externí uživatele se nic nemění.

6.12.2012
Publikoval: eis
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omezení přístupu na Facebook

Omezení přístupu na Facebook

Na počítačích v Červené studovně byl zamezen přístup do sociální sítě Facebook – vzhledem k požadavkům studentů, aby mohli počítače využívat ke studijním účelům.

3.12.2012
Publikoval: eis
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístup k odborným databázím mimo síť VUT

Přístup k odborným databázím mimo síť VUT

K jednoduchému přístupu k odborným databázím mimo síť VUT (například z domácího počítače) je nyní možné využít proxy server, na kterém běží systém EZproxy.
K přístupu do odborných databází stačí kliknout na odkaz EZ proxy, který je uvedený
v detailech zvolené odborné databáze. Po kliknutí na odkaz dojde k přesměrování
na přihlašovací stránku Portálu VUT. Po přihlášení dojde k přesměrování na zvolenou databázi. Uživatel bude identifikován jako osoba z VUT.

16.4.2012
Publikoval: eis
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

Na stránkách http://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace je k dispozici databáze vysokoškolských kvalifikačních prací VUT (bakalářské, diplomové, dizertační práce).

Fakulta stavební zde má zveřejněny VŠKP včetně plných textů od roku 2012. Záznamy
za roky 2006-2011 neobsahují plné texty prací a nejsou prozatím úplné.