Návody

Vyhledávání a výpůjčky

Primo
Knihovní systém Aleph
Výpůjčky – knihy a skripta
Výpůjčky – časopisy
Výpůjčky – VŠKP
Výpůjčky – normy
Návod na samoobslužný výpůjční systém SelfCheck

Reprografické služby

Samoobslužný tisk
Kopírování
Skenování
Návod k obsluze MFP Xerox WC 7120
Tisk na plotru
Jak zjistit VUTpin

PŘIpojení k bezdrátové síti

Windows 10
Windows 8
Windows 7/Vista
Windows XP

Automatické nastavení bezdrátové sítě Eduroam pro OS Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Stačí stáhnout archiv, rozbalit, spustit dávkový soubor podle verze operačního systému a zadat přihlašovací údaje.

Nastavení Eduroam

Android
iOS
Jak zjistit VUTpin