Knovel

Přímý přístup: http://app.knovel.com/web
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Knovel Corporation
Typ databáze: plnotextová
Obory: biologie, fyzika, chemie, lékařství, zdravotnictví
Zdrojové dokumenty: knihy
Návody: http://why.knovel.com/resources/videos.html
http://support.knovel.com/
Přístupnost: Přístup je pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.