Informace pro využívání EIZ

Přístup k elektronickým informačním zdrojům je většinou zajištěn pomocí konsorcionálních projektů vysokých škol, a to zakoupením jejich licencí. Umožňuje sledovat vědecké informace z celého světa a tvoří tak nezbytnou podporu vědy, výkumu a studia.

Přístup k EIZ je umožněn:
 • v síti VUT – ze všech počítačů na základě ověřování přístupových IP adres
 • mimo síť VUT
  • pomocí služby EZproxy. K přístupu je využívána autentizace prostřednictvím portálu VUT. Jediné, co potřebujete, je tedy VUT login a VUT heslo.
  • pomocí technologie Shibboleth – po zadání VUT login a VUT hesla (pokud zdroj nabízí tento autentizovaný přístup)
  • přes VPN (virtuální privátní síť) – přihlášením pomocí VUT login a VUT PIN
Licenční podmínky

Při práci s EIZ je nutno dodržovat licenční podmínky, které bývají uvedeny na úvodní stránce zdroje (např. jako Terms and Conditions, Terms of Use, Copyright Notes).

Všeobecně je nutno dodržovat tyto zásady:
 • Články ze zdrojů je možno stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu a pro potřebu vědy, výzkumu a výuky (další šíření těchto dokumentů není přípustné).
 • Není možno stahovat či tisknout celé tituly knih, celá čísla časopisů, ale vždy pouze jen jednu kapitolu nebo článek (s ohledem na autorská práva).
 • Zdroje lze stahovat pouze na vlastní počítač.
 • Při použití zdrojů ve vlastní práci je nutno tyto zdroje řádně citovat.
 • Je zakázáno stahovat velké množství dat, zejména pomocí robotů. Zdroj by mohl být zablokován pro celé VUT!