ICE Virtual Library

Přímý přístup: https://www.icevirtuallibrary.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Institution of Civil Engineers
Typ databáze: plnotextová
Obory: stavební inženýrství, konstrukce, materiálové vědy
Seznam dostupných zdrojů: V současné době máme přístup k cca 1500 titulů e-knih a sborníků z konferencí. Následně budou vybrány konkrétní tituly pro trvalý nákup.

 

Časopisy z kolekce ICE Current Engineering Journals Collection (29 titulů)
Advances in Cement Research – Impact Factor 2016: 0,646
Bridge Engineering )*
Civil Engineering )* – IF 2016: 0,197
Construction Materials )*
Dams and Reservoirs
Energy )* – IF 2016 0,462
Engineering and Computational Mechanics )*
Engineering History and Heritage )*
Engineering Sustainability) * – IF 2016: 0,341
Enviromental Geotechnics
Forensic Engineering )*
Geosynthetics International – IF 2016: 2,603
Geotechnical Engineering )* – IF 2016: 0,544
Géotechnique – IF 2016: 2,395
Géotechnique Letters – IF 2016: 1,286
Ground Improvement *)
Infrastructure Asset Management
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics – IF 2016: 0,469
Journal of Environmental Engineering and Science
Magazine of Concrete Research – IF 2016: 1,156
Management, Procurement and Law )*
Maritime Engineering )* – IF 2016: 0,286
Municipal Engineer )* – IF 2016: 0,196
Smart Infrastructure and Construction )*
Structures and Buildings )* – IF 2016: 0,424
Transport )* – IF 2016: 0,402
Urban Design and Planning )*
Waste and Resource Management) *
Water Management )* – IF 2016: 0,547Časopis v rámci Gold Open Access
Geotechnical Research

)* Tyto tituly jsou v databázi uvedeny pod názvem edice Proceeding of the Institution of Civil Engineers.

Návod na vyhledávání: https://www.icevirtuallibrary.com/pb-assets/Resources/VL%20User%20Guide.pdf
Přístupnost: Do 31. 12. 2018 placeno ze zdrojů VUT v Brně.