Závěrečné práce

Závěrečné práce uložené v KIC

  • bakalářské – archivované od roku 2007
  • diplomové – archivované od roku 2004
  • disertační – archivované od roku 1998

 

Zveřejňují se formou prezenčních výpůjček u pracovníka výpůjčního pultu. Z prací je možno pořizovat výpisy nebo rozmnoženiny podle §47b Zákona 552/2005.

Bakalářské a diplomové práce do roku 2010 jsou připraveny k prezenční výpůjčce do druhého dne.

 

KATALOG ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Digitální repozitář VUT obsahující plné texty závěrečných prací všech fakult a práce Fakulty stavební (FAST) od roku 2012. Starší práce FAST (v letech 2006 – 2011) mají uveden pouze abstrakt.

SEZNAMY  ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ FAKULTY STAVEBNÍ

obsahují přehled všech prací archivovaných v KIC roztříděných podle roku a typu práce

Bakalářské práce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Diplomové práce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018
Disertační práce 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Habilitační práce 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ V BLÍZKOSTI FAKULTY

Knihařství Toužínovi, Knihařství Jiří KloudaDiPLOMKA24