EBSCO

Přímý přístup: http://search.ebscohost.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Typ databáze: multioborová plnotextová
Obory: ekonomie, management, humanitní vědy, sociální vědy, zdravotnictví
Zdrojové dokumenty: časopisy, noviny, monografie, sborníky
Obsahuje databáze:
  • Academic Search Complete
  • EconLit
  • Business Source Complete
  • EBSCO eBooks
  • Central Eastern European Academic Source
Návod na vyhledávání http://support.epnet.com/training/tutorials.php
Přístupnost:
  • Academic Search Complete: v letech 2013–2019 v rámci projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • EconLit: částečně hrazeno z programu MŠMT Informace – Základ výzkumu (LR1304), do roku 2017
  • Business Source Complete: Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.
  • eBooks: 126 knih bylo zakoupeno v rámci projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • Central Eastern European Academic Source: Přístup v letech udržitelnosti 2018–2019 hrazen z prostředků VUT v Brně.