Časopisy

Elektronické časopisy jsou přístupny online v rámci předplatného nebo v rámci odborných databází (Wiley, EBSCO, Science Direct, Springer, Proquest). Tyto časopisy jsou označeny symbolem .

Tištěné časopisy jsou vystaveny k prezenčnímu studiu ve studovně KIC. Aktuální čísla jsou vystavena na regále. Starší čísla a ročníky se půjčují na vyžádání.
Absenčně se půjčují pouze zaměstnancům FAST:

  • individuální výpůjčkou zaměstnance (po dohodě se zaměstnanci KIC)
  • cirkulační službou

Tuto službu zajišťuje ústavem pověřený zaměstnanec, který časopis v KIC vypůjčí, zajistí jeho cirkulaci mezi zájemci na ústavu, s vyznačením výpůjček na cirkulačním listu, a poté vrátí do KIC.

Seznamy časopisů, online přístupy

Seznamy starších ročníků časopisů

Zahraniční časopisy
České časopisy