Vrácení výpůjček před státní závěrečnou zkouškou

Upozorňujeme studenty na povinnost vrátit do KIC před státní závěrečnou zkouškou všechny výpůjčky a vyrovnat případné další pohledávky (např. pokuty za pozdní vrácení knih), a to nejlépe do 5.6.2019KIC potvrzuje vyrovnání všech výpůjček a pohledávek do informačního systému FAST, který potom prochází kontrolou na Studijním oddělení FAST.

Potvrzení vrácení výpůjček a vyrovnání pohledávek v KIC je možno vyřídit:

  • osobně u výpůjčního pultu v KIC
  • zasláním e-mailu na adresu: library@fce.vutbr.cz
  • telefonicky: 541 147 171 nebo 541 147 175

Vaše výpůjčky a případné pohledávky si můžete zkontrolovat v knihovním katalogu.

Komentáře jsou uzavřeny