Využívání informačních zdrojů – kurzy pro studenty 1. ročníku FAST VUT

Studenti 1. ročníku FAST VUT absolvují v měsíci říjnu 2017 v Knihovnickém informačním centru jednorázový kurz Využívání informačních zdrojů. V kurzu budou seznámeni se službami KIC a s využíváním informačních zdrojů pro podporu studia.

Účast je povinná a bude studentům potvrzena do elektronického indexu.

Rozpis termínů a skupin

Komentáře jsou uzavřeny