Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

Na stránkách http://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace je k dispozici databáze vysokoškolských kvalifikačních prací VUT (bakalářské, diplomové, dizertační práce).

Fakulta stavební zde má zveřejněny VŠKP včetně plných textů od roku 2012. Záznamy
za roky 2006-2011 neobsahují plné texty prací a nejsou prozatím úplné.

Komentáře jsou uzavřeny