ACM Digital Library

Přímý přístup: http://dl.acm.org/dl.cfm
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Association for Computing Machinery
Typ databáze: plnotextová
Obory: informatika, počítačová věda
Zdrojové dokumenty: časopisy a sborníky americké počítačové společnosti ACM
Návod na vyhledávání: http://www.slideboom.com/presentations/158179/DL-End-User-Training-Guide
Přístupnost: Přístup je pro období 2013–2017 financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku – INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.